doremi

45 tekstów – auto­rem jest do­remi.

człowiek pot­ra­fi być tak zwyczaj­ny, że aż niezwykły 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 listopada 2018, 17:33

mil­cz o tym co w czte­ry oczy
a w spo­koju je zamkniesz 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 października 2018, 15:59

krop­la ja­du pot­ra­fi zmienić kon­sys­ten­cję całego umysłu 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 października 2018, 20:11

jeśli chcesz odzys­kać siły znajdź powód do radości 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 października 2018, 20:06

moim

miej­scem jest imię
za­biegam o dobre
choć po­pełniam błędy

słowem wątpliwość
do twarzy mi w niej
wy­raźniej o na­tural­ne piękno

zda­niem jest pytanie
za zakrętem odpowiedź
co zos­ta­wia w kropce

pięknem cierpliwość
myśli z dłonią na ustach
uczy po­kory przed człowiekiem 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 października 2018, 01:33

ufamy słowom opartym na formie

ser­cem ufałam rozumowi
do­piero gdy odeszła logika
zaczęła się obecność
nie było w niej sensu
nie było na­wet życia
tyl­ko my gdzieś na uboczu
by­le do siebie
by­le bliżej

uto­pia jest rzeczy­wis­ta
by­le ro­zu­mieć po co to ro­bi­my
nie dlacze­go tak się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 września 2018, 19:22

do połowy pusta

wychodzę z siebie
gra­niczę z cudem
całkiem miło jak na potłuczoną

ka­leczę us­ta­mi szklankę
do połowy pustka
o krok od jutra

zaczy­na mnie nosić
i po­tykam się o trzy grosze
dorzu­cam do pełna 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 września 2018, 20:10

A kiedy zdołam dos­trzec w kimś je­go sa­mego, je­dyne, co przychodzi mi do głowy to odejść. Może nie pot­ra­fiłam zos­tać częścią te­go, co w To­bie od­gadłam? Może nie chciałam iść tam, gdzie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 września 2018, 21:48

ego rzeźbi wiz­je według włas­nych potrzeb 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 września 2018, 18:04

kla­row­niej o sens gdy myśli roz­wiązują język 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 sierpnia 2018, 16:16
Zeszyty
  • A – Z 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

5 grudnia 2018, 17:40doremi sko­men­to­wał tek­st O Oj­cu Rydzy­ku

19 listopada 2018, 15:10doremi sko­men­to­wał tek­st myślę yes­tem

19 listopada 2018, 15:09doremi sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

12 listopada 2018, 01:17yestem sko­men­to­wał tek­st człowiek pot­ra­fi być tak [...]

11 listopada 2018, 20:33danioł sko­men­to­wał tek­st człowiek pot­ra­fi być tak [...]

11 listopada 2018, 17:33doremi do­dał no­wy tek­st człowiek pot­ra­fi być tak [...]

11 listopada 2018, 17:32doremi wy­powie­dział się w wątku Niezapomniany wier­sz

11 listopada 2018, 17:28doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ?